کلیدواژه‌ها = سویا
تعداد مقالات: 10
1. بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-114

بهرام پارسا؛ حمید عباس دخت؛ احمد غلامی؛ ابوالفضل فرجی


2. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 157-177

نصیبه رضوان طلب؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رضا دیلم صالحی


5. تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 157-174

سید علی محمد مدرس ثانوی؛ الهه منافی؛ مجید آقاعلیخانی؛ سید مرتضی مدرس وامقی


6. مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-23

مجید عالیمقام؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی