کلیدواژه‌ها = سویا
تعداد مقالات: 11
3. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 157-177

10.22069/ejcp.2018.9097.1713

نصیبه رضوان طلب؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رضا دیلم صالحی


6. تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 157-174

سید علی محمد مدرس ثانوی؛ الهه منافی؛ مجید آقاعلیخانی؛ سید مرتضی مدرس وامقی


7. مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-23

مجید عالیمقام؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی