کلیدواژه‌ها = شاخص‌های گیاهی
تعداد مقالات: 3
1. تخمین عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-72

مریم سلطانیان؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ علی تدین


2. ارزیابی شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر سنجش از دور در مراحل مختلف رشد برای برآورد زیست‌توده ذرت

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-41

هادی وروانی؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ محمد علی شریفی