نویسنده = علی عبادی
تعداد مقالات: 6
1. اثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-31

مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ محمد صدقی


3. تأثیر مصرف نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در جو بهاره تحت تنش کم آبی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 142-123

آرزو مولودی؛ علی عبادی؛ مهدی داوری


4. تأثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 234-223

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ سدایه جهانبخش گده کهریز؛ مهدی داوری


6. اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 145-164

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ عفت قوی عزم؛ میثم میری