تأثیر مصرف نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در جو بهاره تحت تنش کم آبی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی


عنوان مقاله [English]

Effect of nitrogen application on dry matter and nitrogen remobilization of spring barley under water deficit conditions

نویسندگان [English]

  • A. Molodi
  • A. Ebadi
  • M. Davari