کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
تعداد مقالات: 4
4. اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

سرور خرم دل؛ آسیه سیاهمرگویی؛ قدریه محمودی