کلیدواژه‌ها = کاهش عملکرد
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت بر شاخص‌های رشد و مهار علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 53-68

10.22069/ejcp.2019.15494.2157

براتعلی رشیدزاده؛ الهام الهی فرد؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ محمد فرخاری


4. تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 101-116

عباس فروغی؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر