نویسنده = بهنام کامکار
تعداد مقالات: 7
3. مقایسه عملکرد گندم در سامانه‌های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 178-198

سعید محمودان؛ بهنام کامکار؛ امید عبدی؛ ناصر باقرانی


4. تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 19-33

معصومه رحمت زاده؛ بهنام کامکار؛ رضا علی نژاد سراجی


5. اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 67-86

محمد علی درّی؛ بهنام کامکار؛ مهناز اقدسی؛ الهه کمشی کمر


6. بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقند

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 115-138

سلیم فرزانه؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ lمحمدعلی چگینی


7. شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-22

نسیم مقدادی؛ افشین سلطانی؛ بهنام کامکار؛ امیر حجارپور