نویسنده = سعید یوسف زاده
تعداد مقالات: 3
3. تاثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 109-125

المیرا خیر اندیش؛ محسن رشدی؛ سعید یوسف زاده