نویسنده = مهدی داوری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 234-223

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ سدایه جهانبخش گده کهریز؛ مهدی داوری


2. تأثیر مصرف نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در جو بهاره تحت تنش کم آبی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 142-123

آرزو مولودی؛ علی عبادی؛ مهدی داوری