نویسنده = علی نخ زری مقدم
تعداد مقالات: 6
2. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-136

10.22069/ejcp.2019.15545.2161

محمد مهدی ملک؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ علی نخ زری مقدم


3. اثر کمبود آب و تلقیح با ریزموجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویا

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-128

10.22069/ejcp.2019.15472.2153

علی نخ زری مقدم؛ ناصر صمصامی؛ اسماعیل قلی نژاد؛ علی راحمی کاریزکی