روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استاد گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد

4 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

5 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • e m 1
  • a k 2
  • m n 3
  • a s 4
  • z a 5