تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز سه رقم باقلادر شرایط آب و هوایی گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی گرگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • m k 1
  • e z 1
  • a S 1
  • F SH 2
  • G P 3