کلیدواژه‌ها = کینوا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 153-169

سید ابراهیم سیفتی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ حسن سلطانلو؛ معصومه صالحی؛ نیازعلی سپهوند