کلیدواژه‌ها = عملکرد اسانس
تعداد مقالات: 4
3. بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 87-103

احمد نوش کام؛ ناصر مجنون حسینی؛ جواد هادیان؛ محمد رضا جهانسوز؛ کاظم خاوازی؛ علی نظر صالح نیا؛ سمیرا هدایت پور