کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 27
2. مدل سازی پتانسیل عملکرد و خلاء عملکرد گندم آبی در ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-52

10.22069/ejcp.2019.15436.2150

محبوبه زاهد؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی؛ اسکندر زند؛ سید مجید عالیمقام


4. ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-49

10.22069/ejcp.2018.11952.1917

علیرضا عسکری کلستانی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ اعظم برزویی؛ حسن سلطانلو؛ سعید نواب پور


5. برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-60

10.22069/ejcp.2017.10596.1835

سید علیرضا موحدی نائینی؛ مرضیه خوراشاهی؛ مهدی حسینی؛ کامبیز مشایخی


6. کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 213-224

10.22069/ejcp.2016.3124

سیدعلیرضا سیدجلالی؛ فریدون سرمدیان؛ مهدی شرفا


7. تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-18

10.22069/ejcp.2016.3112

فاطمه خیرآبادی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ الیاس سلطانی؛ علی نهبندانی


9. ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 127-144

10.22069/ejcp.2016.2960

یونس محمدنژاد؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر؛ عباسعلی نوری نیا


11. خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 135-156

محمد زمان نکاحی؛ افشین سلطانی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ ناصر باقرانی


12. بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-44

ماهرخ شربتخواری؛ سراله گالشی؛ زهرا سادات شبر؛ افشین سلطانی؛ بابک ناخدا


15. ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 19-32

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی


16. کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 117-135

مهین نوذری نژاد؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ الیاس سلطانی؛ بهنام کامکار


17. مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 187-214

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سیدمحمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار


18. بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-34

علی راحمی کاریزکی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی


19. تأثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی‌های زراعی ارقام گندم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 117-134

اکبر قندی؛ امیرهوشنگ جلالی


21. واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-72

محمد حسین قربانی؛ محبوبه بصیری


22. مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 39-59

اسماعیل بخشنده؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رحمن غدیریان


24. اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 171-189

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ محبوبه کاظمی‌کرگهی