کلیدواژه‌ها = شاخص سطح برگ
تعداد مقالات: 9
1. تأثیر تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت بر شاخص‌های رشد و مهار علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 53-68

10.22069/ejcp.2019.15494.2157

براتعلی رشیدزاده؛ الهام الهی فرد؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ محمد فرخاری


2. ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-56

10.22069/ejcp.2019.13113.2016

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


3. اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-90

10.22069/ejcp.2018.12696.2018

راحله عرب؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ حمیدرضا خادم حمزه


6. تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالفضل درخشان؛ جاوید قرخلو قرخلو؛ ناصر باقرانی


8. اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-143

فتانه سلطانی‌نژاد؛ سیف اله فلاح؛ مریم حیدری