کلیدواژه‌ها = شاخص سطح برگ
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-56

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


2. اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-90

راحله عرب؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ حمیدرضا خادم حمزه


3. تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر بیومس علف‌های هرز و برخی خصوصیات رشدی کلزا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 137-154

خاتون دبیقی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند


5. تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالفضل درخشان؛ جاوید قرخلو قرخلو؛ ناصر باقرانی


7. اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-143

فتانه سلطانی‌نژاد؛ سیف اله فلاح؛ مریم حیدری