کلیدواژه‌ها = کشت خالص
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سری جایگزینی کشت مخلوط لوبیا تپاری (Phaseolus acutifolus) و دو رقم ارزن (Panicum miliaceum) بر برخی ویژگی‌های عملکرد کمی و کیفی علوفه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-167

سمیه بدخشان؛ مهدیه امیری نژاد؛ عنایت اله توحیدی نژاد؛ بهاره پارسامطلق