کلیدواژه‌ها = کود سبز
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-168

امیرصالح بغدادی؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی؛ محمد نبی ایلکایی


2. تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر بیومس علف‌های هرز و برخی خصوصیات رشدی کلزا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 137-154

خاتون دبیقی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند