نویسنده = آرزو مولودی
تعداد مقالات: 2
1. اثر مصرف نیتروژن بر روی برخی شاخص‌های تحمل تنش کم آبی در جو بهاره

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 95-114

آرزو مولودی؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش


2. تأثیر مصرف نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در جو بهاره تحت تنش کم آبی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 142-123

آرزو مولودی؛ علی عبادی؛ مهدی داوری