نویسنده = امیر حجارپور
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-33

10.22069/ejcp.2018.9998.1785

امیر حجارپور؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حبیب الله کشیری؛ امیر آینه بند؛ محمد ناظری


2. استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 183-201

امیر حجارپور؛ افشین سلطانی؛ بنیامین ترابی


3. ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-62

افشین سلطانی؛ امیربهزاد بذرگر؛ علیرضا کوچکی؛ ابراهیم زینلی؛ علیرضا قائمی؛ امیر حجارپور


4. شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-22

نسیم مقدادی؛ افشین سلطانی؛ بهنام کامکار؛ امیر حجارپور