نویسنده = قاسم پرمون
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 234-223

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ سدایه جهانبخش گده کهریز؛ مهدی داوری


2. اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 145-164

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ عفت قوی عزم؛ میثم میری