نویسنده = سدایه جهانبخش گده کهریز
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 234-223

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ سدایه جهانبخش گده کهریز؛ مهدی داوری