نویسنده = مهدی برادران فیروزآبادی
تعداد مقالات: 3
1. اثر محلول پاشی عصاره مرزنجوش (Origanum vulgare) و آویشن کوهی (Thymus vulgaris) بر برخی شاخص‌های رشدی و کیفی گیاه کنجد در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 93-110

10.22069/ejcp.2020.15979.2204

زهره انصار؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ سراله گالشی؛ احمد غلامی؛ مهدیه پارساییان


2. اثر محلول پاشی ملاتونین و ویتامین های گروه ب بر شاخص های رشدی، پیری برگ و اجزای عملکرد سویا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 173-190

10.22069/ejcp.2019.16549.2237

یوسف محمدی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی؛ حسن مکاریان


3. اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-87

10.22069/ejcp.2016.2957

صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروز آبادی؛ حمیدرضا اصغری؛ احمد غلامی؛ مهدی رحیمی