نویسنده = امید عبدی
تعداد مقالات: 4
3. مقایسه عملکرد گندم در سامانه‌های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 178-198

سعید محمودان؛ بهنام کامکار؛ امید عبدی؛ ناصر باقرانی