نویسنده = مصطفی ولیزاده
تعداد مقالات: 2
1. الگوی نواری برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تحت تنش کم آبی و پرولین در گیاهچه آفتابگردان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-34

10.22069/ejcp.2020.17020.2267

علی بنده حق؛ مصطفی ولیزاده؛ مهدی غفاری؛ فاطمه جهانگیر؛ زهرا دهقانیان


2. بررسی ساختار ژنتیکی خانواده های ناتنی یونجه با استفاده از نشانگرهای ایزوزیمی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 71-84

10.22069/ejcp.2017.2013.

وحید نصرالله زاداصل؛ حسین محمدزاده جلالی؛ مهری یوسفی؛ مصطفی ولیزداه؛ سجاد محرم نژاد