تأثیر منابع کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط با سیاهدانه

نویسندگان

1 دانشگاه شهر کرد

2 دانشگاه شهرکرد


عنوان مقاله [English]

Effect of fertilizer sources on growth, yield and yield components of fenugreek intercropped with black cumin

نویسندگان [English]

  • M. Rostaie 1
  • S. Falah 1
  • A. Souraki 2