کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 22-43

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ لیلا جعفری