کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 29
1. فرا تحلیل سطح اثر کود نیتروژنه بر عملکرد گیاهان صنعتی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 63-78

نبی خلیلی اقدم؛ هدیه مصنعی


2. عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-62

محسن آزادبخت؛ فرهاد طبرسا؛ محمد واحدی ترشیزی؛ محمد حسین قربانی؛ زهیر الدرویش


3. ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 142-147

نسیم غلامی رضوانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


4. واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 107-120

اسماعیل رضائی چیانه؛ امیر رحیمی؛ فاطمه شیخ؛ مهدی مهیجی


5. واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 121-136

رقیه امینیان؛ سامان پارسا مهر؛ فرهاد حبیب زاده


6. اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 77-101

سعید باقری کیا؛ محمدهادی پهلوانی؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی مصطفایی


8. ارزیابی برهمکنش‌ نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزا

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-73

یعقوب حسینی؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال


12. برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-62

الیاس سلطانی؛ افشین سلطانی؛ نادر محمدی؛ بنیامین ترابی؛ ابراهیم زینلی


13. ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-75

مهدی غیاثی اسکویی؛ حسن فرح بخش؛ حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد


15. بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 167-184

کاوه لیموچی؛ عطااله سیادت؛ عبدالعلی گیلانی


16. واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-72

محمد حسین قربانی؛ محبوبه بصیری


17. اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 125-148

میرزاحسین رشنو؛ زین‌العابدین طهماسبی‌سروستانی؛ حسین حیدری‌شریف‌آباد؛ سیدعلی‌محمد مدرس‌ثانوی؛ رضا توکل‌افشاری