کلیدواژه‌ها = عملکرد بیولوژیکی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (arietinum L. Cicer) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 191-202

عباس ابهری؛ الهام عزیزی؛ بهرام حارث آبادی