نویسنده = سرور خرم دل
تعداد مقالات: 7
3. تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-190

10.22069/ejcp.2017.8847.1689

سمیه سهیلی موحد؛ محمدعلی اسماعیلی؛ فرهاد جباری؛ سرور خرم دل؛ عقیل فولادی


4. ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 22-43

10.22069/ejcp.2016.9236.1720

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ لیلا جعفری


6. بررسی اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 199-224

بهروز اسماعیل پور؛ سرور خرم دل؛ افسانه امین غفوری