نویسنده = محمود رمرودی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-136

محمد مهدی ملک؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ علی نخ زری مقدم


2. بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 119-134

الهه مرادی مرجانه؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ محمود سلوکی