نویسنده = رامین عرفانیان سلیم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-118

رامین عرفانیان سلیم؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ بهنام کامکار