نویسنده = غلام عباس اکبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واکنش برخی صفات زراعی تعدادی از ژنوتیپهای گندم به قطع آبیاری آخر فصل در شرایط مصرف روی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 179-203

داود افیونی؛ ایرج اله دادی؛ غلام عباس اکبری؛ گودرز نجفیان