نویسنده = مهدی کی دشتی
تعداد مقالات: 1
1. اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-167

مهدی کی دشتی؛ مهدی خجسته پور؛ باقر عمادی؛ امین نیکخواه