نویسنده = مرتضی گرزین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-50

فرشید قادری فر؛ مرتضی گرزین؛ سید مجید عالیمقام


2. تأثیر طول مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-41

مرتضی گرزین؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ سید اسماعیل رضوی