موضوعات = اصلاح نباتات
بررسی الگوی بیان ژن‌ SAPK1 از گروه ژنی پروتئین کیناز (SNF1-Type) در گیاه برنج تحت تنش شوری

دوره 17، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 169-186

10.22069/ejcp.2024.21425.2582

سمیه کامروا؛ نادعلی باباییان؛ نادعلی باقری؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی


ارزیابی پایداری عملکرد عدس با استفاده از روش ناپارامتری

دوره 16، شماره 3، مهر 1402، صفحه 49-68

10.22069/ejcp.2024.20804.2551

سیده سودابه شبیری؛ پیام پزشکپور؛ داود صادق‌زاده اهری


گزینش لاین های امیدبخش گندم دوروم با توجه به عملکرد دانه و پایداری عملکرد با استفاده از روش های گرافیکی و شاخص های کیفیت

دوره 16، شماره 3، مهر 1402، صفحه 91-108

10.22069/ejcp.2024.21010.2565

توحید نجفی میرک؛ منوچهر دستفال؛ شهریار ساسانی؛ منوچهر سیاح فر؛ حسین فرزادی؛ فریبا نقی پور؛ حسن زالی


بررسی پرایمینگ بذر به‌وسیله سالیسیلیک اسید و جیبرلین بر زودرسی، جوانه‌زنی و اجزای عملکرد دو رقم کلزا

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 99-114

10.22069/ejcp.2023.20349.2518

فاطمه رشیدی؛ نادعلی باقری؛ نادعلی باباییان جلودار؛ علی دهستانی کلاگر


ارزیابی لاین های موتانت پیشرفته برنج (Oryza sativa L.) طارم محلی با استفاده از تجزیه علیت و عامل ها

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 115-130

10.22069/ejcp.2019.12762.1998

غلامرضا چلوئی؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی باباییان؛ نادعلی باقری؛ محمد زمان نوری دلاور


ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 35-49

10.22069/ejcp.2018.11952.1917

علیرضا عسکری کلستانی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ اعظم برزویی؛ حسن سلطانلو؛ سعید نواب پور


بررسی ارتباط صفات موثر بر ساقه روی و عملکرد ریشه در لاین های چغندرقند در کشت پاییزه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 11-28

10.22069/ejcp.2017.9581.1745

سمیه محمدیوسفی؛ مسعود احمدی؛ حمید نجفی زرینی


بررسی ساختار ژنتیکی خانواده های ناتنی یونجه با استفاده از نشانگرهای ایزوزیمی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 71-84

10.22069/ejcp.2017.2013.

وحید نصرالله زاداصل؛ حسین محمدزاده جلالی؛ مهری یوسفی؛ مصطفی ولیزداه؛ سجاد محرم نژاد


ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 181-198

10.22069/ejcp.2016.2963

مجتبی جهانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم محمدی نژاد


بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 25-44

ماهرخ شربتخواری؛ سراله گالشی؛ زهرا سادات شبر؛ افشین سلطانی؛ بابک ناخدا


استفاده از شاخص‌های تحمل تنش برای ارزیابی تحمل اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis به خشکی انتهایی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 79-93

زهرا تقی‌پور؛ رسول اصغری ذکریا؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق


مطالعه توارث کارایی مصرف آب گندم نان در شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 181-199

عبدالرحیم صفریان؛ روح اله عبدالشاهی