کلیدواژه‌ها = تجزیه علیت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه عملکرد دانه و روغن با برخی صفات مورفولوژیک در کنجد به‌وسیله روش‌های تجزیه چند متغیره

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 119-208

10.22069/ejcp.2019.16659.2240

رقیه امینیان؛ مهسا قاسمی پناه؛ مجید غلامحسینی؛ فرهاد حبیب زاده


2. بررسی لاین‏ های برنج متحمل به تنش گرمای ایری با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-55

10.22069/ejcp.2016.3115

مریم رضازاده؛ زهرا خدا رحم پور؛ عبدالعلی گیلانی