کلیدواژه‌ها = گلرنگ
تعداد مقالات: 5
1. واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 121-136

رقیه امینیان؛ سامان پارسا مهر؛ فرهاد حبیب زاده


2. کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-14

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ حسن سعادتخواه؛ بتول مهدوی


4. ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 67-86

افسانه معصومی پور؛ بنیامین ترابی؛ اصغر رحیمی