کلیدواژه‌ها = حداکثر سطح برگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-114

بهرام پارسا؛ حمید عباس دخت؛ احمد غلامی؛ ابوالفضل فرجی