نویسنده = مهدیه لیلاسی مرند
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر برخی جدایه‎های باکتریایی در جذب و انتقال پتاسیم گیاه ذرت

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-75

مهدیه لیلاسی مرند؛ محمدرضا ساریخانی