نویسنده = علیرضا کوچکی
تعداد مقالات: 2
1. روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 205-222

المیرا محمدوند؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عباس شهدی کومله؛ زینب اورسجی


2. ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-62

افشین سلطانی؛ امیربهزاد بذرگر؛ علیرضا کوچکی؛ ابراهیم زینلی؛ علیرضا قائمی؛ امیر حجارپور