نویسنده = رضا علی نژاد سراجی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 19-33

معصومه رحمت زاده؛ بهنام کامکار؛ رضا علی نژاد سراجی