نویسنده = فرشید قادری فر
تعداد مقالات: 4
1. تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 171-186

فرشید قادری فر؛ میترا طلوع حافظیان اول؛ حمیدرضا صادقی پور؛ اسیه سیامرگویی؛ فاطمه فدایی؛ بنیامین ترابی


3. بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-50

فرشید قادری فر؛ مرتضی گرزین؛ سید مجید عالیمقام


4. بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-108

زهرا رستگا ر؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ ابراهیم زینلی