نویسنده = سید مجید عالیمقام
تعداد مقالات: 3
1. تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-58

تکتم خسرویان؛ ابراهیم زینلی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ رضا قربانی نصرآباد؛ مجید عالیمقام


2. بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-50

فرشید قادری فر؛ مرتضی گرزین؛ سید مجید عالیمقام


3. مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-23

مجید عالیمقام؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی