تعداد مقالات: 532
178. اثر خاک‌پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در خاک شور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 43-59

فاطمه خدایی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ امین لطفی جلال آبادی؛ احمد کوچک زاده


179. تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-54

رفعت حسنی نسب فرزانه؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی؛ الهام صمدی کلخوران


180. عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-62

محسن آزادبخت؛ فرهاد طبرسا؛ محمد واحدی ترشیزی؛ محمد حسین قربانی؛ زهیر الدرویش


181. تخمین عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-72

مریم سلطانیان؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ علی تدین