تعداد مقالات: 532
201. ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-96

عبدالله جوانمرد؛ عادل دباغ‌ محمدی‌نسب؛ عزیز جوانشیر؛ محمد مقدم؛ حسین جانمحمدی


203. تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 71-87

محبوبه خسروجردی؛ شاهین شاهسونی؛ منوچهر قلی پور؛ حمیدرضا اصغری


204. ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 77-97

بهاره شهرابی فراهانی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ طاهره حسنلو؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علی طباطبایی


205. استفاده از شاخص‌های تحمل تنش برای ارزیابی تحمل اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis به خشکی انتهایی

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 79-93

زهرا تقی‌پور؛ رسول اصغری ذکریا؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق


206. تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 77-96

مهدی براانی دستجردی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی


208. بهینه سازی مدیریت نیتروژن کودی گندم در گرگان: مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 102-81

مینا یوسفی داز؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی


209. اثر روشهای خاکورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکردو عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-98

حسینعلی شمس آبادی؛ علیرضا طاهری راد؛ سرور خرمدل؛ امین نیکخواه


210. اثر آبیاری با پساب شهری و نوع کود مصرفی بر صفات کمی و کیفی چغندر قند (Beta vulgaris L.)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 97-117

الهه احمدپور دهکردی؛ محمودرضا تدین


212. بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 87-103

احمد نوش کام؛ ناصر مجنون حسینی؛ جواد هادیان؛ محمد رضا جهانسوز؛ کاظم خاوازی؛ علی نظر صالح نیا؛ سمیرا هدایت پور


213. بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-108

زهرا رستگا ر؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ ابراهیم زینلی


216. بررسی ساختار ژنتیکی خانواده های ناتنی یونجه با استفاده از نشانگرهای ایزوزیمی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 71-84

وحید نصرالله زاداصل؛ حسین محمدزاده جلالی؛ مهری یوسفی؛ مصطفی ولیزداه؛ سجاد محرم نژاد


220. بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل‌آمینوپورین و آبسیزیک‌اسید

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 75-90

محمدجواد احمدی لاهیجانی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ جعفر نباتی؛ جان اروین


221. تاثیر تراکم کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شهرستان رودسر

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-84

حشمت اله قربانی گیلایه؛ مجید عاشوری


223. تاثیر برخی جدایه‎های باکتریایی در جذب و انتقال پتاسیم گیاه ذرت

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-75

مهدیه لیلاسی مرند؛ محمدرضا ساریخانی


224. اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-70

مریم محمدزاده آلقو؛ محسن جان محمدی؛ ناصر صباغ نیا


225. فرا تحلیل سطح اثر کود نیتروژنه بر عملکرد گیاهان صنعتی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 63-78

نبی خلیلی اقدم؛ هدیه مصنعی